Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đùi Heo Muối 5J Cinco Jotas Acorn In Ham

Tây Ban Nha

Cinco Jotas

32.000.000

100% Iberico Bone-in Ham

Đùi Heo Muối 5J Cinco Jotas Acorn In Shoulder Ham

Tây Ban Nha

Cinco Jotas

16.000.000

100% Iberico Bone-in Shoulder Ham

Đùi Heo Muối 5J Cinco Jotas Acorn In Ham (12 Gói 70gr)

Tây Ban Nha

Cinco Jotas

9.600.000

100% Iberico Bone-in Ham

Đùi Heo Muối 5J Cinco Jotas Acorn In Ham (70gr)

Tây Ban Nha

Cinco Jotas

800.000

100% Iberico Bone-in Ham